Algemene Informatie

Dorpshuis ‘De Poel’ is de kern van de gemeenschap in Rijkevoort, waar zich het culturele en sociale leven afspeelt. Het dorpshuis is in 2013 grondig gerenoveerd. Dorpshuis ‘De Poel’ is de ontmoetingsplaats van het verenigingsleven in Rijkevoort, een multifunctioneel centrum voor alle leeftijden.

Voor een leefbaar dorp zijn er veel voorzieningen nodig. Ons dorphuis ‘De Poel’ in Rijkevoort is een belangrijke bijdrage hierin.
Het dorpshuis biedt onderdak aan diverse verenigingen voor al hun activiteiten.

Voorbeelden van gebruikers/verenigingen zijn de fanfare, de drumband, diverse koren, diverse dansgroepen, jeugdclub de Zonnepitjes, Stichting Jeugdwerk, KBO Rijkevoort, SWOGB, toneelvereniging ToVeRij, de Dorpsraad, cv ‘de Bellebloazers’, teken- en schildercursus enz. De activiteiten die door deze verenigingen worden georganiseerd worden goed bezocht door alle verschillende leeftijdsgroepen in Rijkevoort (kinderen, tieners, (jong)volwassenen en bejaarden). Bijna iedere dag en avond worden er activiteiten door verschillende verenigingen voor verschillende doelgroepen in ons dorpshuis ‘De Poel’ georganiseerd.

Dorpshuis ‘De Poel’ dé centrale plek voor het sociaal-culturele leven.
Op deze manier ontmoeten dorpsbewoners elkaar, ontstaan er nieuwe contacten en ontstaat er meer samenhang/verbondenheid tussen de verenigingen.

Beheer:

Het beheer van ons dorpshuis ‘De Poel’ wordt verzorgd door Bernadette en Pius van Raaij.
Samen zijn zij het eerste aanspreekpunt voor o.a. onze gebruikers/verenigingen, leveranciers en andere.
Voor het bespreken van een zaal, kunt u contact opnemen met Bernadette.

E-mail: dorpshuisdepoel@gmail.com

Technische zaken:

Technische zaken voor ons dorpshuis worden behandeld door Roel van de Ligt.

Bestuur:

Cesco Suijkerbuijk – Voorzitter

Gerda Blonk – Secretaris

Koos Arts – Penningmeester

Pius van Raaij – Bestuurslid

Jan van de Ven – Bestuurslid

Vluchtplan:

Klik op de foto voor een grote weergave.

vluchtplan

Locatie

Meester van Den Bergplein 10, 5447 AW Rijkevoort